Dovolenka 2022

CESTOVANIE NA MIERU

Aj keď je v našom predmete podnikania uvedená činnosť „prevádzka cestovnej kancelárie“, cieľom Cestuj s nami po svete  je robiť to INAK, tzv. – NA KĽÚČ.

Katalógy s hrúbkou telefónneho zoznamu považujeme za historický prežitok, rovnako i neprehľadnú webovú stránku s kvantom ponúk, z ktorých skôr každého rozbolí hlava, než by sa v nich mal vyznať.

Preto sme vsadili na koncept s názvom „Cestovanie na mieru“, kde si TY určíš:

• KAM CHCEŠ ÍSŤ;
• TERMÍN A DĹŽKU POBYTU;
• POČET CESTUJÚCICH;
• PRIBLIŽNÝ ROZPOČET;

Na základe týchto 4 základných atribútov ti MY vypracujeme ponuku šitú TEBE na mieru.

Samozrejme, čím viac detailov nám poskytneš, tým lepšie.

Prvým krokom na tvojej ceste môže byť vyplnenie tohto formuláru nižšie.

Je na čase vyraziť, kam to bude najbližšie?

v tvare deň.mesiac.rok
v tvare deň.mesiac.rok
749

Všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
"Za TOP organizáciu aj reorganizáciu našej dovolenky ďakujeme tímu Cestuj s nami po svete, ktorí sú k dispozícii naozaj 24 hodín denne." 30.6.2019
Milan Skriniar Inter
Milan Škriniar
Futbalista